Dec 14, 2019   10:51 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Statická a dynamická analýza priemyselnej haly
Title of topic in English: Static and dynamic analysis of the industrial hall
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Summary: V diplomovej práci bude riešená statická a dynamická analýza priemyselnej haly od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia. Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (SCIA, RFEM) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu, teóriu a staticko-dynamický výpočet) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže konštrukcií).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.