Jun 3, 2020   9:18 a.m. Karolína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Title of topic in English:
Wastes arising from the battery production
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Summary:
Na Slovensku by sa koncom roka mala spustiť prevádzka na výrobu batérií do elektromobilov. Práca sa bude sústreďovať na zosumarizovanie poznatkov o vzniknutých odpadoch pri výrobe batérií a možnostiach ich likvidácie alebo ich využitia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FCFTN434T1_4B Physical education
FCFT
43403_4B Physical education