16. 11. 2019  21:53 Agnesa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Názov témy anglicky: Wastes arising from the battery production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Na Slovensku by sa koncom roka mala spustiť prevádzka na výrobu batérií do elektromobilov. Práca sa bude sústreďovať na zosumarizovanie poznatkov o vzniknutých odpadoch pri výrobe batérií a možnostiach ich likvidácie alebo ich využitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN434T1_4B Telesná výchova
FCHPT43403_4B Telesná výchova