3. 6. 2020  14:28 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Názov témy anglicky:
Wastes arising from the battery production
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Na Slovensku by sa koncom roka mala spustiť prevádzka na výrobu batérií do elektromobilov. Práca sa bude sústreďovať na zosumarizovanie poznatkov o vzniknutých odpadoch pri výrobe batérií a možnostiach ich likvidácie alebo ich využitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FCHPTN434T1_4B Telesná výchova
FCHPT
43403_4B Telesná výchova