21. 1. 2020  8:45 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Názov témy anglicky: Determination of the surface area of alumina particles
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Oxid hlinitý je základnou súčasťou výroby hliníka. Zo skúseností v hlinikárňach je známe, že rôzne zdroje oxidu hlinitého sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou. Rýchlosť jeho rozpúšťania v elektrolyzéri závisí od jeho povrchu. Bežne používané metódy na stanovenie špecifického povrchu v tomto prípade nedávajú hodnotu vhodnú na opis rozpúšťania. V tejto práci sa bude stanovovať špecifický povrch pomocou adsorpcie metylénovej modrej na povrchu oxidu hlinitého dodanými hlinikárňami Norsk Hydro a Rio Tinto. Výsledok prace by mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre priemyselnú prax.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova
FCHPTN434T1_4B Telesná výchova