Dec 16, 2019   2:47 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Title of topic in English: Determination of the surface area of alumina particles
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Summary: Oxid hlinitý je základnou súčasťou výroby hliníka. Zo skúseností v hlinikárňach je známe, že rôzne zdroje oxidu hlinitého sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou. Rýchlosť jeho rozpúšťania v elektrolyzéri závisí od jeho povrchu. Bežne používané metódy na stanovenie špecifického povrchu v tomto prípade nedávajú hodnotu vhodnú na opis rozpúšťania. V tejto práci sa bude stanovovať špecifický povrch pomocou adsorpcie metylénovej modrej na povrchu oxidu hlinitého dodanými hlinikárňami Norsk Hydro a Rio Tinto. Výsledok prace by mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre priemyselnú prax.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education
FCFTN434T1_4B Physical education