19. 11. 2019  14:20 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Názov témy anglicky: Static and dynamic analysis of engineering structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci bude riešená staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby: lávky pre peších, resp. cyklomosta, od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia. Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (RFEM, SCIA, ...) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu a staticko-dynamický výpočet) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže vybraných konštrukcií).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.