18. 11. 2019  15:25 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Názov témy anglicky: Proposals of the Railyard at Museum of Transportation in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt: Práca bude obsahovať statické riešenie vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave, kde poslucháč bude aj tvorcom stavebného riešenia konštrukcií. Nosná konštrukcia bude namodelovaná ako priestorová, pomocou priestorového variantu MKP v programu SCIA, RFEM alebo NEXIS. Výsledkom práce bude: Statická analýza konštrukcií a ich ekonomické zhodnotenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.