Nov 17, 2019   8:45 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Statická analýza telekomunikačnej veže
Title of topic in English: Static analysis of telecommunication tower
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Summary: Práca bude obsahovať statické riešenie telekomunikačnej veže, kde poslucháč bude aj tvorcom stavebného riešenia, resp.variánt riešení. Nosná konštrukcia bude namodelovaná ako priestorová pomocou priestorového variantu MKP v programe SCIA, RFEM (podľa výberu študenta). Výsledkom práce bude statická analýza tejto inžinierskej stavby.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.