14. 12. 2019  8:48 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Statická analýza telekomunikačnej veže
Název tématu anglicky: Static analysis of telecommunication tower
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt: Práca bude obsahovať statické riešenie telekomunikačnej veže, kde poslucháč bude aj tvorcom stavebného riešenia, resp.variánt riešení. Nosná konštrukcia bude namodelovaná ako priestorová pomocou priestorového variantu MKP v programe SCIA, RFEM (podľa výberu študenta). Výsledkom práce bude statická analýza tejto inžinierskej stavby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.