27. 1. 2020  16:20 Bohuš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realite
Názov témy anglicky: Design of an automated workplace in the environment of Process Simulate software use in virtual reality
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v oblasti automatizovaných pracovísk s následným využitím vo virtuálnej realite 2 Analýza požiadaviek kladených na návrh automatizovaných pracovísk s využitím robotiky 3 Ideový návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate 4 Overenie návrhu v prostredí simulačného softvéru Process Simulate pomocou imerzívneho zobrazenia vo virtuálnej realiteObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.