22. 2. 2020  5:25 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000
Názov témy anglicky: Comparison of the CAM strategies in view of surface quality for milling PE1000 material
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať obrábaním materiálu PE1000. Cieľom bude porovnanie kvality obrábaných tvarových plôch rôznymi CAM stratégiami. 1 Dokončovacie stratégie v CAM systémoch 2 Návrh technologických postupov pre výrobu súčiastok 3 Výroba súčiastokObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.