18. 11. 2019  2:05 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: The influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld joints
Názov témy anglicky: The influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Abstrakt: The master thesis deals with the evaluation of the influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of dissimilar metals weld joints. Oxygen free copper C 10600 and austenitic stainless steel AISI 304, with the thickness of 1 mm are proposed as experimental materials. Weld joint consisting of mentioned materials combination, offers high electrical and thermal conductivities and superior corrosion resistance. Thus, dissimilar metals joints are utilized in various fields of industry such as power generation, nuclear and heat exchanger. Design of experiment (DoE) will be used to evaluate the influence of welding parameters on geometry and mechanical properties of weld joints and optimization of welding parameters as well. Furthermore, light microscopy, scanning electron microscopy and microhardness measurements will be used to analyse the weld joint properties. It is assumed that differences in laser beam offset will result in various intermixing of both metals.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.