16. 12. 2019  13:56 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Názov témy anglicky: Analysis of the microstructure and mechanical properties of components produced with wire arc additive manufacturing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať vyhotovením 3D komponentov pomocou aditívnej výroby na báze oblúkového zvárania, tzv. Wire + Arc Additive Manufacturing. V rámci diplomovej práce budú technológiou Cold Metal Transfer (CMT) vyhotovené 3D komponenty. Ako zvárací materiál bude navrhnutá Al zliatina s priemerom 1,2 mm. V priebehu procesu aditívnej výroby bude realizované meranie teplotných polí pomocou termočlánkov. IR pyrometrom bude monitorovaná medzihúsenicová (interpass) teplota. Na analýzu štruktúrnych vlastností komponentov bude použitá svetelná a elektrónová mikroskopia. Mechanické vlastnosti súčiastok budú vyhodnotené meraním mikrotvtrdosti a statickou skúškou ťahom. V záverečnej fáze bude realizované obrábanie súčiastky do finálneho tvaru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.