21. 11. 2019  22:14 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využívania odpadov zo spracovania kávy
Názov témy anglicky: Possibility of using waste of coffee production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Káva je jedným z najobľúbenejších nápojov, ktorý sa získava z rozomletých pražených semien kávovníka (kávové bôby). Okrem požadovaného produktu pri spracovaní kávových čerešní (plody kávovníka) vznikajú aj veľké množstvá odpadov, odpadových vôd a taktiež vedľajších produktov, ktoré môžu byť na jednej strane využité v iných procesoch ako zdroj surovín, ale na druhej strane môžu byť zdrojom kontaminácie a vážnych environmentálnych problémov. Hlavnými vedľajšími produktmi z pestovania a spracovania kávových čerešní a kávových bôbov sú šupka kávovej čerešne, dužina a jemná strieborná šupka a z prípravy kávy to je kávová usadenina. To, koľko a aký druh vedľajších produktov je pri spracovaní vyprodukovaný závisí na metóde akou sú kávové čerešne spracovávané. Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o procesoch - metódach využívaných pri spracovaní kávových čerešní a o možnostiach ich využitia, vrátane využitia kávovej usadeniny. Súčasťou práce by mal byť aj dotazník, ktorého cieľom by malo byť zistenie, či ľudia vnímajú kávovú usadeninu ako odpad, taktiež to ako s takýmto druhom odpadu nakladajú a akým spôsobom nakladajú s týmto odpadom kaviarne, či reštaurácie a pod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.