26. 1. 2020  12:36 Tamara
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti využívania odpadov zo spracovania kávy
Název tématu anglicky: Possibility of using waste of coffee production
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Káva je jedným z najobľúbenejších nápojov, ktorý sa získava z rozomletých pražených semien kávovníka (kávové bôby). Okrem požadovaného produktu pri spracovaní kávových čerešní (plody kávovníka) vznikajú aj veľké množstvá odpadov, odpadových vôd a taktiež vedľajších produktov, ktoré môžu byť na jednej strane využité v iných procesoch ako zdroj surovín, ale na druhej strane môžu byť zdrojom kontaminácie a vážnych environmentálnych problémov. Hlavnými vedľajšími produktmi z pestovania a spracovania kávových čerešní a kávových bôbov sú šupka kávovej čerešne, dužina a jemná strieborná šupka a z prípravy kávy to je kávová usadenina. To, koľko a aký druh vedľajších produktov je pri spracovaní vyprodukovaný závisí na metóde akou sú kávové čerešne spracovávané. Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o procesoch - metódach využívaných pri spracovaní kávových čerešní a o možnostiach ich využitia, vrátane využitia kávovej usadeniny. Súčasťou práce by mal byť aj dotazník, ktorého cieľom by malo byť zistenie, či ľudia vnímajú kávovú usadeninu ako odpad, taktiež to ako s takýmto druhom odpadu nakladajú a akým spôsobom nakladajú s týmto odpadom kaviarne, či reštaurácie a pod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.