18. 11. 2019  14:57 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zváranie rúr tranzitného plynovodu
Názov témy anglicky: Welding of transit gas pipelines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Abstrakt: Bude realizované zváranie rúr tranzitného plynovodu metódou ROZ vo firme PBP a.s. Levice. V rámci DP sa bude riešiť: - návrh parametrov zvárania s dôrazom na polohu zvárania, - návrh technologického postupu a vyhotovenie zvarových spojov, - vyhodnotenie zvarových spojov (metalografická analýza, meranie mikrotvrdosti, skúška pevnosti v ťahu, skúška lámavosti, skúška rázom v ohybe), - ekonomické zhodnotenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.