13. 11. 2019  18:31 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčom
Názov témy anglicky: Laser beam welding of copper - stainless steel lap joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Abstrakt: V rámci diplomovej práce sa bude riešiť zváranie preplátovaných spojov Cu - austenitická nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčom. Budú navrhnuté a optimalizované parametre zvárania. Vyhotovené spoje budú vyhodnotené vizuálnou kontrolou, metalografickou analýzou a skúškou pevnosti v ťahu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.