18. 11. 2019  2:13 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Použitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastoch
Název tématu anglicky: Using FTIR-ATR Spectroscopy to Investigate Additives in Plastics
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Plastové výrobky, ktoré sú komerčne dostupné, obsahujú okrem svojej hlavnej zložky polyméru aj ďalších niekoľko zložiek - aditív. Tie v plastoch hrajú významnú úlohu v životnom cykle polymérnych výrobkov. Zaisťujú mnohé špeciálne vlastnosti, ktoré samotný polymér nie je schopný dosiahnuť, ako napr. dobrá stálosť na UV žiarenie, dobrá tepelná odolnosť, nízka horľavosť, klzné vlastnosti ai. Cieľom práce by bolo spracovať poznatky o aditívach a možnostiach využitia FITR-ATR pre ich skúmanie v plastoch. Vyžaduje sa schopnosť práce s cudzojazyčnou literatúrou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.