19. 1. 2020  9:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: 3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadení
Názov témy anglicky: 3D model of device for the experimental diagnostics of mechanical failure of devices
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Abstrakt: 1 Vibrodiagnostické metódy odhaľovania porúch 2 Návrh koncepcie zariadenia na diagnostiku porúch rotačných komponentov 3 3D model zostavy skúšobného stendu 4 Realizácia vybraných konštrukčných častíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.