26. 1. 2020  13:09 Tamara
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF Levice
Názov témy anglicky: Proposal of rationalization measures in ZF Levice
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Riešenie diplomovej práce bude prebiehať vo firme ZF Levice. Očakávané prínosy práce budú v návrhoch vylepšenia montážneho procesu na vybraných montážnych pracoviskách. Cieľom práce je navrhnúť racionalizačné opatrenia vedúce k zníženiu prácnosti montáže na vybranom pracovisku. Body zadania: Úvod 1 Súčasný stav v podniku ZF Levice 2 Racionalizácia v montáži 3 Návrh racionalizačných opatrení 4 Technicko ekonomické zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.