19. 11. 2019  8:12 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakterizácia membrán pre palivové články
Názov témy anglicky: Characterization of membranes for fuel cells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Abstrakt: Palivové články typu PEM (Proton Exchange Membrane) predstavujú inovatívnu technológiu umožňujúcu efektívnu premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu. Palivové články využívajúce ako palivo vodík, navyše neprodukujú žiadne toxické splodiny, odpadnými produktmi sú čistá voda a teplo. Práve absencia nebezpečných splodín, je jednou z príčin, záujmu veľkých automobiliek (Toyota, Hyunday, Honda) o túto technológiu. V rámci automobilového priemyslu zároveň predstavujú alternatívny zdroj elektrickej energie pre elektromobily, kde oproti akumulátorom majú celý rad výhod. Kľúčovými komponentmi palivových článkov sú perfluorované membrány a elektródy s katalyzátormi na báze platinových kovov. Parametre palivového článku a celkovú jeho účinnosť možno výrazne ovplyvniť typom použitej membrány a jej vlastnosťami a stavom. Daná bakalárska práca sa bude zaoberať charakterizáciou membrán pre PEM palivové články z hľadiska ich najdôležitejších parametrov, akými sú iónovo-výmenná kapacita a elektrická vodivosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova