22. 11. 2019  22:07 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakterizácia membrán pre palivové články
Název tématu anglicky: Characterization of membranes for fuel cells
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Abstrakt: Palivové články typu PEM (Proton Exchange Membrane) predstavujú inovatívnu technológiu umožňujúcu efektívnu premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu. Palivové články využívajúce ako palivo vodík, navyše neprodukujú žiadne toxické splodiny, odpadnými produktmi sú čistá voda a teplo. Práve absencia nebezpečných splodín, je jednou z príčin, záujmu veľkých automobiliek (Toyota, Hyunday, Honda) o túto technológiu. V rámci automobilového priemyslu zároveň predstavujú alternatívny zdroj elektrickej energie pre elektromobily, kde oproti akumulátorom majú celý rad výhod. Kľúčovými komponentmi palivových článkov sú perfluorované membrány a elektródy s katalyzátormi na báze platinových kovov. Parametre palivového článku a celkovú jeho účinnosť možno výrazne ovplyvniť typom použitej membrány a jej vlastnosťami a stavom. Daná bakalárska práca sa bude zaoberať charakterizáciou membrán pre PEM palivové články z hľadiska ich najdôležitejších parametrov, akými sú iónovo-výmenná kapacita a elektrická vodivosť.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova