Dec 12, 2019   11:41 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia membrán pre palivové články
Title of topic in English: Characterization of membranes for fuel cells
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Summary: Palivové články typu PEM (Proton Exchange Membrane) predstavujú inovatívnu technológiu umožňujúcu efektívnu premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu. Palivové články využívajúce ako palivo vodík, navyše neprodukujú žiadne toxické splodiny, odpadnými produktmi sú čistá voda a teplo. Práve absencia nebezpečných splodín, je jednou z príčin, záujmu veľkých automobiliek (Toyota, Hyunday, Honda) o túto technológiu. V rámci automobilového priemyslu zároveň predstavujú alternatívny zdroj elektrickej energie pre elektromobily, kde oproti akumulátorom majú celý rad výhod. Kľúčovými komponentmi palivových článkov sú perfluorované membrány a elektródy s katalyzátormi na báze platinových kovov. Parametre palivového článku a celkovú jeho účinnosť možno výrazne ovplyvniť typom použitej membrány a jej vlastnosťami a stavom. Daná bakalárska práca sa bude zaoberať charakterizáciou membrán pre PEM palivové články z hľadiska ich najdôležitejších parametrov, akými sú iónovo-výmenná kapacita a elektrická vodivosť.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education