12. 12. 2019  4:52 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kapsulácia a aplikácia elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov
Název tématu anglicky: Capsulation and application of electrochemically prepared ecological oxidizing agent - ferrates
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Abstrakt: Znečistenie vôd rôznymi typmi polutantov a nedostatočné metódy ich čistenia spôsobujú kumuláciu nebezpečných látok vo vodných zdrojoch. Ekologickým riešením problému dočisťovania vôd je použitie železanov - látok, ktoré sa po aplikácii vo vodách správajú ako dezinfekčné, oxidačné a koagulačné činidlo súčasne. Vysoká reaktivita týchto látok, ale zároveň predstavuje jednu z ich hlavných nevýhod. Nízka stabilita železanov nedovoľuje ich skladovanie dlhší čas, bez straty na čistote. Hlavným výskumným cieľom predkladanej diplomovej práce je kapsulácia železanov rôznymi obalovými materiálmi, ktoré by umožnili dlhodobejšie skladovanie týchto oxidačných činidiel bez straty na ich účinnosti. Veľmi atraktívnu možnosť kapsulácie železanov predstavujú zeolity, prírodné látky, ktoré sa správajú ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. V rámci práce sa výskum zameria na prípravu železanov, ich stabilizáciu pomocou vhodného obalového materiálu a následnú aplikáciu do modelových a reálnych vzoriek vôd znečistených rôznymi organickými a biologickými mikropolutantmi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.