14. 12. 2019  12:06 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Názov témy anglicky: Cultural heritage ispection using fluorescence
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Identifikácia materiálov historických artefaktov je dôležitá z dôvodu ich správneho reštaurovania a konzervovania. Dnes už nestačí len čítanie o historických technikách a receptúrach maľovania, ale je potrebný aj prístup chemika a jeho chemickej analýzy, na zabezpečenie dlhodobej kvality zreštaurovaného diela. Skúmanie odobraných vzoriek malieb historických obrazov a identifikácia jednotlivých vrstiev pigmentov a lakov v reze farebnej vrstvy z nábrusu. Využitie charakteristickej fluorescencie pigmentov na ich identifikáciu vo vrstvách maľby a porovnanie s historickými alebo novodobými záznamami. Pozorovanie fluorescencie pri viacerých vlnových dĺžkach. Zaradenie identifikovaných pigmentov z historického hľadiska ich používania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.