Jan 23, 2020   9:01 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Skúmanie historických artefaktov s využitím fluorescencie
Title of topic in English: Cultural heritage ispection using fluorescence
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Summary: Identifikácia materiálov historických artefaktov je dôležitá z dôvodu ich správneho reštaurovania a konzervovania. Dnes už nestačí len čítanie o historických technikách a receptúrach maľovania, ale je potrebný aj prístup chemika a jeho chemickej analýzy, na zabezpečenie dlhodobej kvality zreštaurovaného diela. Skúmanie odobraných vzoriek malieb historických obrazov a identifikácia jednotlivých vrstiev pigmentov a lakov v reze farebnej vrstvy z nábrusu. Využitie charakteristickej fluorescencie pigmentov na ich identifikáciu vo vrstvách maľby a porovnanie s historickými alebo novodobými záznamami. Pozorovanie fluorescencie pri viacerých vlnových dĺžkach. Zaradenie identifikovaných pigmentov z historického hľadiska ich používania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.