14. 12. 2019  4:00 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Názov témy anglicky: Document security inspection
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Úlohou ochranných prvkov je zamedzenie falšovania daného produktu/dokumentu. Ochranné prvky môžu pozostávať z jednoduchších prvkov, ktoré sú súčasťou tlačového procesu, zámernou zmenou digitálnych dát, alebo sa použijú náročnejšie prvky ochrany, ako sú hologram, lentikulárna fólia, mikrorytie, mikrobodky, RFID… Identifikácia ochranných prvkov dokumentov spektroskopickými metódami v UV, Vis a IR oblasti. Digitálny záznam skúmaných ochranných prvkov kamerou v UV, Vis a IR oblasti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.