12. 12. 2019  12:58 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Název tématu anglicky: Document security inspection
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Úlohou ochranných prvkov je zamedzenie falšovania daného produktu/dokumentu. Ochranné prvky môžu pozostávať z jednoduchších prvkov, ktoré sú súčasťou tlačového procesu, zámernou zmenou digitálnych dát, alebo sa použijú náročnejšie prvky ochrany, ako sú hologram, lentikulárna fólia, mikrorytie, mikrobodky, RFID… Identifikácia ochranných prvkov dokumentov spektroskopickými metódami v UV, Vis a IR oblasti. Digitálny záznam skúmaných ochranných prvkov kamerou v UV, Vis a IR oblasti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.