Nov 14, 2019   8:02 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
Title of topic in English: Document security inspection
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Summary: Úlohou ochranných prvkov je zamedzenie falšovania daného produktu/dokumentu. Ochranné prvky môžu pozostávať z jednoduchších prvkov, ktoré sú súčasťou tlačového procesu, zámernou zmenou digitálnych dát, alebo sa použijú náročnejšie prvky ochrany, ako sú hologram, lentikulárna fólia, mikrorytie, mikrobodky, RFID… Identifikácia ochranných prvkov dokumentov spektroskopickými metódami v UV, Vis a IR oblasti. Digitálny záznam skúmaných ochranných prvkov kamerou v UV, Vis a IR oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.