11. 12. 2019  4:36 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazu
Názov témy anglicky: Color prints inspection by spectrophotometry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Hodnotenie kvality výrobku/tlače je dôležité z hľadiska jeho životnosti a funkčnosti u zákazníka, či už sa jedná o kvalitu lepených spojov alebo farebnosť. Mikroskopické snímanie tlačových hárkov (knihy, časopisy, noviny) a využitie obrazovej analýzy na meranie kvality tlače farebného obrazu. Spektrofotometrické meranie. Počítačová obrazová analýza farebného obrazu a kontrolných políčok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.