28. 1. 2020  2:32 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spektrofotometrické hodnotenie farebného obrazu
Název tématu anglicky: Color prints inspection by spectrophotometry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Hodnotenie kvality výrobku/tlače je dôležité z hľadiska jeho životnosti a funkčnosti u zákazníka, či už sa jedná o kvalitu lepených spojov alebo farebnosť. Mikroskopické snímanie tlačových hárkov (knihy, časopisy, noviny) a využitie obrazovej analýzy na meranie kvality tlače farebného obrazu. Spektrofotometrické meranie. Počítačová obrazová analýza farebného obrazu a kontrolných políčok.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.