Sep 25, 2020   2:46 p.m. Vladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vytváranie ochranných prvkov razbou a hodnotenie kvality razby
Title of topic in English:
Security print using stamping and quality evaluation
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students:
3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Summary:
Ochranné prvky dokumentu majú zabrániť alebo výrazne skomplikovať možnosti jeho falšovania. Použitie termorazby a razby za studena na vytvorenie ochranných prvkov dokumentov z termofólií s rôznym stupňom ochrany (zlaté, strieborné, hologramy, stieracie…). Kontrola kvality razby z hľadiska možnosti nastavenia parametrov razby a kvality materiálu, na ktorý sa razí. Vytvorenie matrice pre razbu z horčíkovej zliatiny a z termoplastu zhotoveného na 3D tlačiarni. Možnosti slepotlače.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.