21. 1. 2020  17:30 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytváranie ochranných prvkov razbou a hodnotenie kvality razby
Názov témy anglicky: Security print using stamping and quality evaluation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Ochranné prvky dokumentu majú zabrániť alebo výrazne skomplikovať možnosti jeho falšovania. Použitie termorazby a razby za studena na vytvorenie ochranných prvkov dokumentov z termofólií s rôznym stupňom ochrany (zlaté, strieborné, hologramy, stieracie…). Kontrola kvality razby z hľadiska možnosti nastavenia parametrov razby a kvality materiálu, na ktorý sa razí. Vytvorenie matrice pre razbu z horčíkovej zliatiny a z termoplastu zhotoveného na 3D tlačiarni. Možnosti slepotlače.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.