Jan 28, 2020   10:04 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Title of topic in English: Nonsilicone electronic components construction
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Summary: Elektronické prvky bez kremíka, napríklad solárne články, sa jednoduchšie vyrábajú, sú ľahšie recyklovateľné a vzhľadom na ich nižšiu cenu sú dostupnejšie. Už nemusia byť solárne články len na strechách budov, ale môžu byť súčasťou okenných sklenených tabúľ, fasády budovy, čím sa stávajú budovy energeticky sebestačnejšie. Literárna rešerš alebo príprava chemických tenkých vrstiev. Príprava organických a anorganických vrstiev pre tlačenú elektroniku – solárne články, rádiofrekvenčné prvky (RFID), batérie, OLED displeje a osvetlenie, senzory a biosenzory, pamäte, inteligentné textílie…Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.