9. 12. 2019  14:22 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia nekremíkových elektronických prvkov
Názov témy anglicky: Nonsilicone electronic components construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Abstrakt: Elektronické prvky bez kremíka, napríklad solárne články, sa jednoduchšie vyrábajú, sú ľahšie recyklovateľné a vzhľadom na ich nižšiu cenu sú dostupnejšie. Už nemusia byť solárne články len na strechách budov, ale môžu byť súčasťou okenných sklenených tabúľ, fasády budovy, čím sa stávajú budovy energeticky sebestačnejšie. Literárna rešerš alebo príprava chemických tenkých vrstiev. Príprava organických a anorganických vrstiev pre tlačenú elektroniku – solárne články, rádiofrekvenčné prvky (RFID), batérie, OLED displeje a osvetlenie, senzory a biosenzory, pamäte, inteligentné textílie…Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.