20. 1. 2020  5:03 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie rizík pri práci na vybranom pracovisku
Názov témy anglicky: Risk assessment at work on selected workplace
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození na vybranom pracovisku. Bezpečnostná úroveň pracoviska bude posúdená vhodnými metódami analýzy rizík a následne budú navrhnuté opatrenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť práce na pracovisku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.