21. 1. 2020  10:15 Vincent
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Posúdenie rizík pri práci na vybranom pracovisku
Název tématu anglicky: Risk assessment at work on selected workplace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození na vybranom pracovisku. Bezpečnostná úroveň pracoviska bude posúdená vhodnými metódami analýzy rizík a následne budú navrhnuté opatrenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť práce na pracovisku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.