19. 11. 2019  6:44 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení
Názov témy anglicky: Identification of hazards when working on selected machinery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení. Prostredníctvom metód analýzy rizika budú posúdené riziká a navrhnuté opatrenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť na pracovisku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.