13. 12. 2019  0:43 Lucia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynu
Název tématu anglicky: Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: V rámci diplomového projektu bude simulovaná reaktívna absorpcia odpadného plynu z ropnej rafinérie s cieľom vyrobiť hnojivo na báze amoniaku využitím rigorózneho matematického modelu procesu. Matematický model môže byť zostavený buď v programe MATLAB alebo Aspen Plus/HYSYS. Cieľom projektu je zhodnotiť výrobný proces z ekonomického hľadiska a z pohľadu procesnej bezpečnosti. Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.