Mar 28, 2020   4:29 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Title of topic in English: Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Summary: Študent navrhne a otestuje softvérovú metodológiu na automatizáciu rozhodovacieho procesu pri výbere vhodného spôsobu výroby chemikálií z pohľadu bezpečnosti. Vyvinutý softvérový nástroj by mal zostaviť poradie rôznych alternatív dizajnu chemickej prevádzky na základe identifikovaných rizík priamo spojených s procesom, množstiev prítomných potenciálne nebezpečných chemikálií, konštrukčných parametrov zariadení apod. Nebezpečenstvo priamo spojené s procesom bude identifikované počítačovou simuláciou procesu (v ustálenom stave). Ostatné nebezpečenstvá budú vyhodnotené Dow indexovou metódou vyčíslením Požiarno-výbušného indexu a Indexu toxicity. Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.