11. 12. 2019  3:50 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Název tématu anglicky: Ammonium Thiosulfate Production from Waste Gas
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Abstrakt: Úlohou riešiteľa projektu bude na základe literárnej rešerše navrhnúť hlavné parametre technológie na spracovanie odpadného plynu z rafinérie obsahujúceho sírovodík a čpavok s cieľom vyrábať tiosíran amónny. Výstupom projektu budú kompletné materiálové a energetické bilancie kľúčových technologických procesov. Zapojenie prúdov v navrhovanej technológii bude optimalizované z pohľadu minimalizácie spotreby energie a maximalizácie bezpečnosti prevádzky. Súčasťou projektu bude aj ekomonická analýza procesu s vyčíslením očakávanej návratnosti investície. Bakalárska práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.