Apr 6, 2020   5:25 a.m. Irena
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Title of topic in English: Ammonium Thiosulfate Production from Waste Gas
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Summary: Úlohou riešiteľa projektu bude na základe literárnej rešerše navrhnúť hlavné parametre technológie na spracovanie odpadného plynu z rafinérie obsahujúceho sírovodík a čpavok s cieľom vyrábať tiosíran amónny. Výstupom projektu budú kompletné materiálové a energetické bilancie kľúčových technologických procesov. Zapojenie prúdov v navrhovanej technológii bude optimalizované z pohľadu minimalizácie spotreby energie a maximalizácie bezpečnosti prevádzky. Súčasťou projektu bude aj ekomonická analýza procesu s vyčíslením očakávanej návratnosti investície. Bakalárska práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.