8. 12. 2019  7:10 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Název tématu anglicky: Design of hybrid reactor with integrated membrane module for propyl propionate production
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu je návrh hybridného reaktora, v ktorom prebieha katalytická výroba propyl-propionátu z kyseliny propánovej a propanolu spojená s destiláciou reakčnej zmesi. Pary z reaktora sa vedú do pervaporačného membránového modulu alebo po parciálnej kondenzácii do permeačného membránového modulu, kde sa zo zmesi odstráni časť vody a retentát sa recykluje naspäť do reaktora. V rámci práce sa porovná konverzia chemickej reakcie a zloženie produktu pre hybridný reaktor so zapojenou pervaporačnou a permeačnou membránou s reaktorom bez zapojeného membránového modulu a s reaktorom bez destilácie s pripojeným pervaporačným modulom. Na vytvorenie matematického modelu hybridného reaktora sa využije programové prostredie Matlabu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.