Oct 27, 2020   10:44 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Title of topic in English: Design of hybrid reactor with integrated membrane module for propyl propionate production
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskeho projektu je návrh hybridného reaktora, v ktorom prebieha katalytická výroba propyl-propionátu z kyseliny propánovej a propanolu spojená s destiláciou reakčnej zmesi. Pary z reaktora sa vedú do pervaporačného membránového modulu alebo po parciálnej kondenzácii do permeačného membránového modulu, kde sa zo zmesi odstráni časť vody a retentát sa recykluje naspäť do reaktora. V rámci práce sa porovná konverzia chemickej reakcie a zloženie produktu pre hybridný reaktor so zapojenou pervaporačnou a permeačnou membránou s reaktorom bez zapojeného membránového modulu a s reaktorom bez destilácie s pripojeným pervaporačným modulom. Na vytvorenie matematického modelu hybridného reaktora sa využije programové prostredie Matlabu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.