Nov 22, 2019   9:21 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systéme
Title of topic in English: Experimental modelling of phenylacetaldehyde production in double reactor hybrid system
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Summary: Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov. Cieľom diplomovej práce je experimentálne modelovanie hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnoreným a externým membránovým modulom. V prvom bioreaktore prebieha biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý sa pomocou silikónového membránového modulu kontinuálne transportuje do druhého bioreaktora. V ňom sa pomocou baktérií oxiduje na fenylacetaldehyd. Keďže fenylacetaldehyd je toxický pre mikroorganizmy a zároveň je dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou externého extrakčného modulu sa bude z druhého bioreaktora kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom spojeným s regeneráciou extrahovadla destiláciou. Úloha je riešená v rámci projektov APVV-16-0111 a APVV-18-0134.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.