30. 10. 2020  18:30 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Názov témy anglicky:
Antibacterial packaging materials based on biodegradable polymers and natural nanotubes for application in food industry
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na prípravu antibakteriálnych fólii na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien vhodných ako obalové materiály pre využitie v potravinárskom priemysle. Pozornosť sa bude venovať vplyvu spôsobu prípravy obalových materiálov a modifikácie halloyzitu na rýchlosť uvoľnovania vybraných typov antibakteriálnych látok a životnosť potravín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.