15. 12. 2019  4:32 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Antibakteriálne obalové materiály na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien pre využitie v potravinárskom priemysle.
Názov témy anglicky: Antibacterial packaging materials based on biodegradable polymers and natural nanotubes for application in food industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na prípravu antibakteriálnych fólii na báze biodegradovateľných polymérov a prírodných nanovlákien vhodných ako obalové materiály pre využitie v potravinárskom priemysle. Pozornosť sa bude venovať vplyvu spôsobu prípravy obalových materiálov a modifikácie halloyzitu na rýchlosť uvoľnovania vybraných typov antibakteriálnych látok a životnosť potravín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.