Dec 9, 2019   11:19 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastností
Title of topic in English: Influence of Test Conditions on Measurement of Thermal Properties
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Summary: Práca je zameraná na vplyv prostredia a podmienok uloženia vzoriek pri meraní tepelnotechnických vlastností prístrojom Isomet. Ďalej sa bude sledovať aj vplyv rozmerov vzoriek, predovšetkým ich hrúbka. Cieľom práce je upresniť pracovné podmienky pri používaní daného prístroja.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.