18. 11. 2019  3:17 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastností
Názov témy anglicky: Influence of Test Conditions on Measurement of Thermal Properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na vplyv prostredia a podmienok uloženia vzoriek pri meraní tepelnotechnických vlastností prístrojom Isomet. Ďalej sa bude sledovať aj vplyv rozmerov vzoriek, predovšetkým ich hrúbka. Cieľom práce je upresniť pracovné podmienky pri používaní daného prístroja.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.