Nov 17, 2019   1:20 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
Title of topic in English: Use of RPAS photogrammetry in mapping of fragments of historical buildings on watercourses
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Summary: Letecká fotogrametria je v súčasnosti najefektívnejšou metódou mapovania veľkých území, umožňuje získať nielen veľmi podrobné digitálne modely povrchu, ale aj ortofotomozaiky v rozlíšení niekoľko centimetrov. Rozlíšenie týchto produktov možno v menších lokalitách výrazne zvýšiť s použitím RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), teda dronov vybavených digitálnou kamerou, čím sa zväčšuje aj pole ich aplikácií. V závislosti od použitej prístrojovej techniky možno veľmi efektívne zmapovať napr. niekoľko kilometrov oboch brehov vodného toku, kde môžu byť v prípade nižšieho prietoku viditeľné známky umiestnenia už nejestvujúcich historických stavieb ako sú mosty alebo vodné mlyny. Cieľom práce bude otestovať cenovo ľahko dostupný RPAS pri fotogrametrickom meraní uvedeného typu lokality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.