28. 1. 2020  9:09 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Název tématu anglicky: Analysis of the impact of imaging configuration on 3D geometry of models generated by image based modelling
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: Počas merania pamiatkových objektov metódou fotogrametrického skenovania často dochádza k situáciám, kedy môže byť výsledný 3D model rozličným spôsobom deformovaný a to najmä vplyvom nevhodnej konfigurácie snímkovania a nespoľahlivej samokalibrácie kamery. Tento vplyv možno detegovať len pri porovnaní s robustnejšími geodetickými metódami merania, s použitím vlícovacích a kontrolných bodov alebo referenčného mračna bodov pochádzajúceho z terestrického laserového skenovania (TLS). Cieľom práce bude analyzovať vplyv rozličných konfigurácií snímkovania rôznymi kamerami na vybranom pamiatkovom objekte zameranom nielen fotogrametricky, ale aj pomocou TLS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.